Fasa pertama e-census mesra teknologi, tumpu kawasan kemudahan internet tinggi