MPD wakili Malaysia dalam Cabaran Inovasi Berita Google


KUALA LUMPUR: Media Prima Digital (MPD) dipilih sebagai salah satu 18 organisasi dalam Cabaran Inovasi Inisiatif Berita Google (GNI) daripada sekumpulan 255 penyertaan di seluruh Asia Pasifik.